Tvoríte aj viacjazyčné stránky?

Tvoríte aj viacjazyčné stránky?

Samozrejme, pri tvorbe viacjazyčnej stránky budeme od Vás potrebovať preložené texty. V prípade, že ich nám nebudete môcť dodať, môžeme texty dať preložiť prekladateľovi. Texty stačí dodať po tom, ako implementujeme slovenskú verziu Vašej webstránky.